Judančių objektų skaitmenizavimo nauda "Išmaniame versle"

Judančių objektų skaitmenizavimo nauda "Išmaniame versle"

2018 m. sausio 24 d. Leaneria vadovė dr.Renata Urbonė pristatė  judesio skaitmenizavimą ir jo teikiamas naudas skirtingoms verslo industrijoms Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros organizuojamame renginyje verslui „Išmanus verslas: skaitmenizacijos svarba“.

Daugelis verslų lig šiol jau nemažai investavę į švaistymų paieškas diegdami  LEAN metodą ir informacines verslo valdymo sistemas, tačiau judesio skaitmenizavimas dar vis naujiena.  Įmonės turi mažai žinių ir pasiūlymų, kaip būtų galima informaciją rinkti ir analizuoti realiu laiku.  O skaitmenizuoti galima informaciją apie darbuotojų judėjimą patalpose pagal jų pareigas ir darbų pobūdį, apie krautuvų judėjimą, apie gamybos  ar prekybinių vežimėlių buvimo vietą ir srautą, įrangos ir įrankių buvimo vietą. Informacija tampa pasiekiama realiu laiku atvaizduojant ją patalpų plane, be to galima sukauptą informaciją analizuoti ieškant galimybių efektyvinti veiklą. Prekybos centruose pritaikius judesio skaitmenizavimą galima geriau pažinti vartotojo elgseną parduotuvėje ir pasiūlyti navigacijos galimybes ieškant konkrečių prekių. Muziejuose galima gerinti lankytojo patirtį, pateikiant informaciją apie konkrečius eksponuojamus objektus pagal lankytojo buvimo vietą.

Leaneria atstovaujama tikslaus judančių objektų vietose patalpose ar  lauko teritorijose nustatymo technologija ir duomenų apdorojimo bei analizės platforma, prieinama internete,  leidžia verslo įmonėms gauti ir panaudoti informaciją, kur lig šiol buvo nepasiekiama.

Gausus dalyvių iš verslo ir mokslo įstaigų susidomėjimas naujovėmis įkvepia dirbti klientų verslų našumo labui.